Timing Tool Set - VAG Diesel CT4881

£58.00

Diesel Engine Setting / Locking Tool Set
with HP Pump Removal for VAG 2.7 / 3.0 / 4.0 / 4.2

Crankshaft Adjuster - Gearbox End
Crankshaft Adjuster - Pulley End
Crankshaft Locking Pins
Camshaft Locking Pins
Tensioner Retaining Pins
Camshaft Adjuster / Sprocket Adjuster
HP Pump Sprocket Remover & Locking Pin
Balance Shaft Locking Pin

Comprehensive kit required for service work on timing chain and cylinder head.
Also HP pump and engine timing applications on -
VAG 2.7D | 3.0D TDi V6 | 4.0D | 4.2D TDi V8 common rail diesel engines.

Applications on Audi / VW 2.7D / 3.0D TDi V6 and 4.0D / 4.2D TDi V8 common rail diesel engines
Audi : A4 / 05-13 | A5 / 07-13 | A6 / 04-13 | A6 Allroad / 06-11 | A7 / 10-13 | A8 / 03-13 | Q5 / 08-13 | Q7 / 06-13
VW : Phaeton / 04-13 | Touareg / 05-13

OEM CODES :
T40058 | T40060 | T40061 | T40062 | T40049 | T40071 | T40064 | T40135 | T40237 | T40245 | T40246

Engine Codes:
2.7D TDi V6 : BPP | BSG | CAMA | CAMB | CANA | CANB | CANC | CAND | CGKA | CGKB
3.0D TDi V6 : ASB | BKN | BKS | BMK | BNG | BUG | BUN | BWA | BWE | BWJ | BWT | BYD | BYK | BZC |
CAPA | CARA | CASA | CASB | CASC | CASD | CATA | CCLA | CCMA | CCWA | CCWB | CDLA | CDLB | CDLC | CDLD | CDLF | CDMA | CDTA | CDTB | CDUC | CDYA | CDYB | CDYC | CEXA | CGQB | CJGA | CJGC | CJGD | CJMA | CKVB | CKVC |
4.0D TDi V8 : ASE
4.2D TDi V8 : BTB | BVN | CCFA | CCFC | CDSB | CKDA